Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 928/SGD&ĐT-GDTrH QLCL 14/05/2024 Thông báo, Thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
56/TBTS 12/04/2023 Thông báo, Thông báo Tuyển sinh THPT Năm học 2022-2023
Số: 26 /KH – THPT. LQĐ 02/12/2017 Thông báo, Về việc thực hiện Cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì đang gặp khó khăn trong học tập”