Thành tích nhà trường

  • Giáo viên giỏi các bộ môn cấp tỉnh: 14 giáo viên (đạt tháng 3/2017)
  • Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh: 03 giáo viên (đạt năm 2016).
  • Giáo viên giỏi cấp trường: có 19/31 giáo viên.
  • Về sáng kiến kinh nghiệm (trong 3 năm học 2014-2015, 2015-2016 và 2016 – 2017): có 29 đề tài SKKN loại B, C cấp cơ sở, trong đó có 23 đề tài loại C và 06 đề tài loại B cấp cơ sở; 01 đề tài SKKN xếp loại B cấp tỉnh năm 2017.
  • Trường có 41/41 Cán bộ, viên chức đạt danh hiệu LĐTT từ 01 đến nhiều lần; 10 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu CSTĐCS từ 01 đến 03 lần; 02 giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; 07 giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
  • Từ năm học 2013- 2014 đến năm học 2016 – 2017 Tập thể nhà trường luôn đạt danh hiệu Tập thể LĐTT, năm học 2016 – 2017 được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  • Năm 2016: Trường được công nhận Đơn vị đạt chuẩn văn hóa và đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.
  • Về chất lượng giáo dục học sinh: có 01 học sinh đạt Huy chương đồng về cuộc thi sáng tạo khoa học trẻ Quốc gia năm 2011; 12 học sinh đạt giải học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh; nhiều học sinh đạt huy chương các loại trong các Hội thao giáo dục quốc phòng cấp tỉnh và Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; đạt 05 giải cuộc thi KHKT cấp tỉnh; đạt nhiều huy chương ở các cuộc thi Olympic các trường THPT trong tỉnh; chất lượng giáo dục học sinh hàng năm tăng lên; tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp tăng dần từ 58% đến năm 2017 tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97,83%; học sinh đậu Đại học, Cao đẳng hằng năm trên 30% trên tổng số học sinh đậu tốt nghiệp (năm 2017 chưa tổng hợp được số liệu).