Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 31/ 2017/TT-BGDĐT 18/12/2017 Thông tư, Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm ly cho học sinh trong trường THPT
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên