Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 07/2024/TT-TTCP 01/07/2024 Thông tư, Thông Tư : Quy định về thẩm quyền , nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra , tiếp công dân khiếu nại , tố cáo và phòng chống tham nhũng
06 01/07/2024 Thông tư, Thông tư Quy đinh việc lập, quản lý hồ sơ thanh tra , hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo
TT 22/2021/TT -BGD&ĐT 20/07/2021 Thông tư, QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THCS' và THPT
Số 31/ 2017/TT-BGDĐT 18/12/2017 Thông tư, Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm ly cho học sinh trong trường THPT
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên