Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
800/CT-BGD&ĐT 24/08/2021 Chỉ thị, Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID -19 tiếp tục thực hiện đổi mới , kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo