Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 02/ TTr vạn động tài trợ năm học 2021-2022 20/01/2022 Tờ trình, Tờ trình vận động tài trợ 2021-2022