Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 27 /BC – THPT.LQĐ 09/01/2018 Báo cáo, Tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh trong học kì I năm học 2017 -2018