Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 40/BCNH 2021-2022 06/06/2022 Báo cáo, Báo cáo Tổng kết năm học 2021-2022
Số: 27 /BC – THPT.LQĐ 09/01/2018 Báo cáo, Tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh trong học kì I năm học 2017 -2018