Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 928/SGD&ĐT-GDTrH QLCL 14/05/2024 Thông báo, Thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
28/KH TS 05/05/2023 Kế hoạch, kế hoạch tuyển sinh 10 năm học 2023-2024
56/TBTS 12/04/2023 Thông báo, Thông báo Tuyển sinh THPT Năm học 2022-2023
QĐ 67/ THPT -LQĐ 28/10/2022 Văn bản khác, Quy tắc ứng xử, văn hóa đạo đức công vụ trường THPT Lê Quý Đôn
59/KHTHPTLQĐ 27/10/2022 Kế hoạch, Kế hoạch tự đánh giá
56/QĐ-THPT LQĐ 25/10/2022 Quyết định, Quyết định HĐ KĐCLGD 2022-2023
59/KH-THPTLQD 24/10/2022 Kế hoạch, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục
số 65/KHNH2022-2023 17/10/2022 Kế hoạch, Kế Hoạch năm học 2022-2023
số 83/KH-THPT LQD 15/08/2022 Kế hoạch, ké hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 đinh hướng đến 2030
số 40/BCNH 2021-2022 06/06/2022 Báo cáo, Báo cáo Tổng kết năm học 2021-2022
26/KH-TSTHPT 12/04/2022 Kế hoạch, Kế hoạch tuyển sinh THPT năm 2022-2023;
23/KH-THPT LQĐ 21/03/2022 Kế hoạch, Kế Hoach phong chống tham nhũng 2022
Trang 1 / 512345»