Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 27 /BC – THPT.LQĐ 09/01/2018 Báo cáo, Tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh trong học kì I năm học 2017 -2018
Số 31/ 2017/TT-BGDĐT 18/12/2017 Thông tư, Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm ly cho học sinh trong trường THPT
Số: 26 /KH – THPT. LQĐ 02/12/2017 Kế hoạch, Về việc thực hiện Cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì đang gặp khó khăn trong học tập”
Số: 26 /KH – THPT. LQĐ 02/12/2017 Thông báo, Về việc thực hiện Cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì đang gặp khó khăn trong học tập”
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên