KẾ HOẠC PHONG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19 NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠC PHONG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19 NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
BẢNG  ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 -2021

BẢNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 -2021

Lượt xem:

[...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]