THÔNG BÁO:

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để chuẩn bị tốt cho ngày 26/3/2018, BCH Đoàn trường đang lên kế hoạch hoạt động cho ĐVTN tham gia. Dự kiến sẽ tổ chức 02 nội dung chính là Văn nghệ và Hội thao. Các em xem trong nội dung Hội Thao chúng ta nên lồng ghép trò chơi dân gian nào là phù hợp nhé. Mọi ý kiến đóng góp thông qua mục Hỏi – Đáp. Trân trọng.