Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 23/KHTS-LQĐ 22/04/2021 Kế hoạch, Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022
SỐ 19/KHTHPT LQĐ 01/04/2021 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bô( 2021-2030)
số 15/KH THPT LQĐ 16/03/2021 Kế hoạch, Kế hoạch xây dựng trường học an toàn về ANTT năm 2021
11/KH- THPT LQĐ 01/03/2021 Kế hoạch, Tổ chức phong trào thi đua bảo đảm ATGT năm 2021
07/KHPC 24/02/2021 Kế hoạch, KẾ HOẠCH PHÁP CHẾ 2021
03/kH-THPT LQĐ 25/01/2021 Kế hoạch, Tổ chức phong trào thi đua bảo đảm ATGT 2021-2025
05/KH-THPT LQĐ 20/01/2021 Kế hoạch, Kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT 2021
Số: 26 /KH – THPT. LQĐ 02/12/2017 Kế hoạch, Về việc thực hiện Cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì đang gặp khó khăn trong học tập”