Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
28/KH TS 05/05/2023 Kế hoạch, kế hoạch tuyển sinh 10 năm học 2023-2024
59/KHTHPTLQĐ 27/10/2022 Kế hoạch, Kế hoạch tự đánh giá
59/KH-THPTLQD 24/10/2022 Kế hoạch, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục
số 65/KHNH2022-2023 17/10/2022 Kế hoạch, Kế Hoạch năm học 2022-2023
số 83/KH-THPT LQD 15/08/2022 Kế hoạch, ké hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 đinh hướng đến 2030
26/KH-TSTHPT 12/04/2022 Kế hoạch, Kế hoạch tuyển sinh THPT năm 2022-2023;
23/KH-THPT LQĐ 21/03/2022 Kế hoạch, Kế Hoach phong chống tham nhũng 2022
20/KH-SGD&ĐT 14/02/2022 Kế hoạch, kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cấp THCS;-THPTTTT thực hiện mô đun 9 CTGDPT 2018
SỐ 05/KHVĐTT năm học 2021-2022 20/01/2022 Kế hoạch, Kế hoạch vận động tài trợ 2021-2022
số 04/KHTHPT LQĐ 20/12/2021 Kế hoạch, Kế hoạch thu -chi năm học 2021-2022
48/KH-LQĐ 27/10/2021 Kế hoạch, Kế hoạch Tự đánh giá
số 23/KHTS-LQĐ 22/04/2021 Kế hoạch, Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022
Trang 1 / 212»