Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 103/GD&ĐT-TCCBTC 24/01/2022 Công văn, V/v ý kiến phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ của Giám đốc Sở GD&ĐT Tỉnh ĐăkNông năm học 2021-2022
1807/SGD&ĐT-T Tr 16/12/2020 Công văn, Thông tin phản ánh về các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. – Thông tin phản ánh tiêu cực, sai phạm ở lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý công chức của ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông.
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017