Số: 26 /KH – THPT. LQĐ

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 26 /KH – THPT. LQĐ
Ngày ban hành 02/12/2017
Loại văn bản Thông báo,
Trích yếu Về việc thực hiện Cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì đang gặp khó khăn trong học tập”
Xem văn bản Xem Online
Tải về