KHAI BÁO Y TẾ ĐỐI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và trên thế giới, nhằm giúp người dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt được đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh từ Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Sở Thông tin và truyền thông cung cấp một số tài liệu, đường link chính thức để tải ứng dụng, như sau:

– Link tải ứng dụng NCOVI trên Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi

  – Link tải ứng dụng NCOVI trên iOS:

https://apps.apple.com/vn/app/ncovi/id1501934178

– Video hướng dẫn sử dụng ứng dụng:

http://stttt.daknong.gov.vn/cmspages/baiviet/default.aspx?idbaiviet=12982