Thông báo tuyển sinh công an năm 2021

Thông báo tuyển sinh công an năm 2021

Lượt xem:

[...]
Thong báo Tuyển sinh quân sự năm 2021

Thong báo Tuyển sinh quân sự năm 2021

Lượt xem:

[...]

Lượt xem:

Hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện “Áo dài – di sản văn hóa Việt Nam” do Công đoàn ngành tỉnh Đăk Nông tổ chức, với mục đích tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tôn vinh, quảng bá áo dài; vận động, khuyến khích nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh mặc trang phục áo dài khi tham dự [...]